Category Archives: Random talk

First feeling in Japan The love for my country in bigger than I think

The first day at Japan. In Shibuya , I cried non-stop , the feeling  that wanted to meet my family made tear falling down . At that moment, all I want was coming back to my home, to my parents.Our … Continue reading

Posted in Random talk | Leave a comment

Ngây thơ

Tôi đã cho rằng thực sự có tình cảm anh em /bạn bè giữa 5 người đó. Thực sự đã tin rằng họ , dù có chọn những con đường khác nhau nhưng vẫn sẽ mãi là những người bạn … Continue reading

Posted in Random talk | 4 Comments

Mệt mỏi

Có những ngày muốn từ bỏ tất cả, máy tính, bỏ cả những gì mình trân trọng. Quên hết đi tất cả những lo lắng, buồn phiền, căm hận, thất vọng. Trở về với 1 con bé chỉ biết ngày … Continue reading

Posted in Random talk | Leave a comment