Category Archives: About JYJ

Những điều vớ vẩn mà anti-fan và Homin bias dùng để chỉ trích JYJ

1 . JYJ rời SM chỉ vì họ tham tiền. Oh yeah, có vẻ như những người này là những vị thánh sống mà không cần tiền đây. Thật vớ vẩn, tôi khẳng định tôi cũng là một người vô … Continue reading

Posted in About JYJ | 13 Comments