Category Archives: All things I know about JYJ

3 ông hâm LOL

Khùng quá chừng mà. Càng ngày càng dễ thương LOL Advertisements

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

100128 music essay fansign

JAEJAE, best leader , the way he talked is sooooooooooo gentle, and his voice ….even when he was teasing Junsu …is soo warm. Poor Yuchun, could only laugh LOL I love him

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

(FanAccounts) JYJ at Fansign Event

These fanaccounts are mostly about Jaejoong: FA1: There was a fanboy of Jeje at the fansign event. Jeje gave the fanboy a hug. hehehe, Jeje’s so sweet and nice. FA2: A few of Junsu-biased fans broke down and cried so … Continue reading

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

110124-25 FUKUTARO Blog Update

[T/N It’s for Jaejoong’s birthday] This time’s trip to Korea, I completely understood the reason why he is loved by everyone Long time no see, the day of reunion we drank until there’s daylight, and then went home Together we … Continue reading

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

14/1/2011 (Tóm tắt) Phỏng vấn Yoochun ở Chosun news

” Tôi muốn hẹn hò cùng ai đó rồi kết hôn” <= Ngạc nhiên chưa.. Về diễn xuất: ” Tôi thử thách chính bản thân trong lĩnh vực diễn xuất vì tôi muốn thế. ” <= LOL Kiểu trả lời … Continue reading

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

Những điều vớ vẩn mà anti-fan và Homin bias dùng để chỉ trích JYJ

1 . JYJ rời SM chỉ vì họ tham tiền. Oh yeah, có vẻ như những người này là những vị thánh sống mà không cần tiền đây. Thật vớ vẩn, tôi khẳng định tôi cũng là một người vô … Continue reading

Posted in About JYJ | 13 Comments