POT new movie 2011? Junjou?

Năm 2011 sẽ có movie mới của Prince of tennis, O0O , mong quá đi, biết ai đóng vai đó nhỉ XD.

Và Junjou có anh đóng trong taikukan, takumi ^^ , mong quá đi XD

Chưa có thông tin nhưng post bài để khỏi quên hehehe

Còn junjou thì chờ engsub , đến bao giờ T-T .

Advertisements
This entry was posted in Boys love. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s