Bye bye bye

Bảng thông báo của DNBN về các hoạt động của 2 thành viên với tư cách TVXQ

Vì DNBN không chấp nhận cũng như không công nhận việc sự đại diện của 2 thành viên với tư cách TVXQ, nên chúng tôi sẽ đình chỉ vô thời hạn mọi sự ủng hộ cho một TVXQ với 2 thành viên là U-Know Yunho (sau đây gọi là “Yunho”) và Choikang Changmin (sau đây gọi là “Changmin”) (sự đại diện, sau này với từng cá nhân, gọi là “TVXQ 2 người”) cho đến khi mâu thuẫn này được giải quyết thỏa đáng.

DNBN có trách nhiệm với những người liên quan vì những sự việc sau đây:

  1. S.M. Entertainment Co., Ltd (sau đây là SM Entertainment), Yunho và Changmin đã cho phát hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 Why (Keep your head down) và với việc công khai phát hành nó với tư cách “Album thứ 5 của TVXQ”, đơn phương sử dụng tên nhóm TVXQ và cũng đồng thời khẳng định tính hợp pháp của điều đó nên đã sử dụng như vậy.
  2. Cái lập luận vin vào sự thỏa đáng của một TVXQ 2 thành viên là một lý lẽ chỉ đến từ một phía và nó hoàn toàn đối lập lại với một tư tưởng đã được thiết lập từ trước đó với nội dung TVXQ là một nhóm nhạc 5 thành viên bao gồm Yunho, Hero Jaejoong (sau đây là Jaejoong), Micky Yuchun (sau đây là Yuchun), Xiah Junsu (sau đây là Junsu), và Changmin.
  3. SM Entertainment, để cho những thành phần ủng hộ  TVXQ 2 người hưởng được lợi ích, đã mở ra một đợt kết nạp thê hệ thứ 3 của “Cassiopeia”, fanclub chính thức trên toàn cầu của TVXQ

Quyết định:

“TVXQ là một nhóm nhạc 5 thành viên, bao gồm

Yunho, Jaejoong, Yuchun, Junsu và Changmin.

DNBN là website ủng hộ một TVXQ có những đặc điểm kể trên”

  1. Sự thật là quyền hạn của bản hợp đồng giữa Jaejoong, Yuchun và Junsu với SM Entertainment đã bị đình chỉ dưới phán quyết mà Tòa Án Trung Tâm Quận Seoul đã đưa ra từ khi vụ kiện mới xảy ra, các quyền mà SM Entertainment có thể dùng để làm việc trên danh nghĩa của 3 thành viên cũng như thế mà bị đình chỉ. Vì vậy, chúng tôi thấy rằng việc lập luận cho một  TVXQ 2 thành viên  và việc tiếp tục sử dụng cái tên TVXQ trong album của Yunho và Changmin là đang xâm phạm đến quyền của Jaejoong, Yuchun và Junsu – những người có quyền bình đẳng với họ. (Cách giải thích sự việc bởi từng cá nhân fan về các hoạt động của 2 thành viên là một unit của TVXQ sẽ không được bàn luận gì thêm)
  2. Những hành động này của SM Entertainment, Yunho và Changmin hoàn toàn đi ngược lại với tiền lệ trước đó về một cái định nghĩa ban đầu của họ về TVXQ (rằng TVXQ là một nhóm nhạc 5 thành viên bao gồm cả Yunho, Jaejoong, Yuchun, Junsu và Changmin) và vì vậy với sự phủ nhận đó, chúng tôi yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm với sự mâu thuẫn này.
  3. Chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại rằng kết nạp thế hệ thứ 3 của Cassiopeia, fanclub chính thức trên toàn cầu của TVXQ, là việc làm vi phạm các điều khoản đã được công bố trước đó tại đợt kết nạp Cassiopeia đầu tiên.

Nền tảng để đi đến quyết định:

1- Sự giải thích của Luật Pháp:

SM Entertainment không thể đăng ký độc quyền, cũng như sử dụng cái tên TVXQ nếu như không có được sự đồng ý của cả 5 thành viên.

Luật bản quyền:

Mục số 7 (Những điều khoản không được đăng ký bản quyền) (1) là mục nói rằng nếu như có nằm trong 1 trong các khoản được nêu sau đây thì sẽ không được phép đăng ký bản quyền mà không cần xét đến các điều ở mục số 6.

6. Với khoản khác, một từ bao gồm tên của người nổi tiếng hoặc thiết kế của họ, hay tên công ty, hình ảnh, chữ ký, nghệ danh, tên viết tắt, ngoại trừ nếu có được sự đồng ý của người nổi tiếng.

:Vào ngày 23 tháng 6 năm 2004, S.M. Entertainment Co., Ltd đã đăng ký mua bản quyền “TVXQ” nhưng đã bị từ chối dựa trên “đó là cụm từ bắt nguồn từ một nhóm nhạc acappella dance ký hợp đồng dưới SM Entertainment, và nó bao gồm Yunho, Jaejoong, Yuchun, Junsu và Changmin – và vì thế, đó là cụm từ được tạo nên bởi những người không-nổi-tiếng ; và vì điều đó lại rơi vào Luật Bản Quyền, Điều số 7, Mục thứ 1, Khoản 6 và không thể được đăng ký bản quyền. Hơn nữa, bởi vì những người đó còn là trẻ vị thành niên, dưới Luật Độc Quyền, Điều số 3, Mục Luật Dân Sự số 5, và số  909  nói rằng phải có được sự đồng ý của bố và mẹ đứa trẻ – chúng tôi yêu cầu bạn phải bổ sung hồ sơ”

2- Sự giải thích về lập luận của Tòa Án qua những tiền lệ trước đây.

SM Entertainment không được phép sử dụng cái tên TVXQ nếu không có được sự đồng ý của cả 5 thành viên; và thậm chí nếu như nó đã đăng ký và sở hữu được cái tên đó rồi thì người có quyền thực sự với những cái tên đó là các thành viên.

Trong quyết định của tòa ở vụ số #2007KH 100059 về vấn đề một nghệ sĩ nhạc pop sử dụng tên của cả nhóm có nêu rõ:

“Đối với một người nghệ sĩ, thì nghệ danh cũng quan trọng như tên thật vậy; và đối với công chúng , họ được nhận dạng cũng như phân biệt là nhờ nghệ danh hoặc tên nhóm; và vì vậy, chúng tôi tuyên bố rằng các nghệ danh hay tên nhóm như vậy có bao gồm cả quyền thuộc về người mang tên đó. Trong trường hợp này cái tên “——” được thiết kế dành cho nhóm bao gồm những người đang khiếu nại, vì vậy mọi quyền liên quan đến cái tên này là thuộc về những người khiếu nại. Các quyền sử dụng, quyền kinh tế, quyền công khai, sử dụng cái tên đó cho mục đích kinh doanh cũng vì thế mà thuộc về bên khiếu nại. Dù rằng tình huống có là cái nghệ danh đó được bên công ty quản lý tạo ra hay cho dù công ty quản lý đó đã đăng ký bản quyền cái tên đó thì cũng không được dùng đến nó làm lời biện hộ để tòa án đưa ra một quyết định khác.”

:Điều này có nghĩa là – cho dù rằng chính công ty quản lý đã phát triển và đăng kí bản quyền tên nhóm; thì miễn là nhóm nhạc đó đã được công chúng công nhận, miễn là công chúng đã nhắc đến cái tên đó để đề cập đến đính danh một nghệ sĩ nào đó – thì các quyền hạn liên quan đến cái tên đều thuộc về các thành viên.

3- Sự giải thích về quyết định của các đại điện văn phòng chính phủ qua khuôn mẫu hợp đồng được Hội Đồng Thương Mại Công Bằng (Fair Trade Commission)

S.M. Entertainment đã không thể có được quyền sở hữu cái tên TVXQ mà  không có sự chấp thuận của 5 thành viên; và cái quyền sở hữu đó phải được chuyển giao lại cho các thành viên ngay khi bản hợp đồng bị đình chi.

Từ bản hợp đồng kiểu mẫu của Hội Đồng Công Bằng trong Thương Mại

[Về vấn đề bản quyền]

Trong quá trình thời hạn của bản hợp đồng, công ty quản lý có quyền sự dụng tên tuổi, hình ảnh, chữ ký và những thứ khác để nhận dạng người nghệ sĩ đó như là tên thật, nghệ danh, biệt danh để phát triển thương hiệu, hoặc các mẫu thiết kế, hoặc những luật sở hữu trí tuệ, và quyền đăng kí những thứ đó dưới tên công ty  quản lý hoặc quyền dùng nó để có thể móc nối tạo dựng các hoạt động cho người nghệ sĩ hoặc cho việc kinh doanh của công ty (kể cả việc cấp giấy phép cho 1 tổ chức thứ 3). Tuy nhiên, sau khi hợp đồng bị đình chỉ, tất cả các quyền hạn đó phải đựa ủy thác lại hết cho người nghệ sĩ; và nếu như công ty quản lý đã phải bỏ ra một khoản đầu tư quá lớn, hoặc nếu như nó có công hiến gì đặc biệt, thì công ty có quyền yêu cầu có được một sự cân nhắc nào đó.

Tuy nhiên, nếu người nghệ sĩ hoạt động cho công ty giải trí đó với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc thì các điều lệ về vấn đề bản quyền cũng như sở hữu có thể được quyết định thông qua một sự thỏa thuận chung. (Điều này là để duy trì sự linh hoạt trong các trường hợp một nhóm nhạc bao gồm quá nhiều thành viên. Bởi vì những quyền đó là vật được sở hữu chung bởi các thành viên; các trường hợp ngoại lệ cũng sẽ được đề xuất với sự nhất trí của các thành viên để ủy thác cho công ty quản lý quyền nắm giữ độc quyền thương hiệu. Dù vậy, công ty quản lý chỉ có thể được ủy quyền sau khi đã thống nhất với các thành viên.)

:Vì vậy kể cả nếu một thương hiệu được sử dụng bởi công ty quản lý, thì nó cũng không chịu sự lệ thuộc nào với công ty cả. Thay vào đó, sự ủy thác đó chỉ cho phép công ty quản lý, để có thể thực hiện nhiệm vụ của nó theo bản hợp đồng một cách êm đẹp ví dụ như làm ra lợi nhuận và sắp xếp những việc vi phạm quyền lợi, được phép thực hiện các thủ tục thông thường theo như bản hợp đồng đã ký.

Phía đại diện đã nói rằng việc một thương hiệu cá nhân, quyền lợi của người nghệ sĩ được chuyển gia cho bên người nghệ sĩ vào lúc hợp đồng bị đình chỉ là hoàn toàn bình thường, để cho người nghệ sĩ đó có thể tiếp tục hoạt động mà không bị cản trở gì.

Công ty quản lý sẽ không có quyền hành gì trên việc sở hữu thương hiểu một khi bản hợp đồng đã bị đình chỉ cả.

Điều này là bởi vì bên đại diện đã quyết định rằng quyền sở hữu của công ty quản lý trên bản quyền đơn giản chỉ là một quyền được phép sử dụng cái thương hiệu mà người nghệ sĩ đã tạo ra với một cách độc quyền; vậy nên sẽ rất hợp lý nếu như bản quyền thương hiệu đó được tự động chuyển giao lại cho người nghệ sĩ trong trường hợp người ta không ký tiếp hợp đồng, hoặc ký hợp đồng với một công ty khác.

4- Giải thích về thời hạn đăng ký gia nhập thành viên của Cassiopeia bời công ty giải trí SM

Công ty Sm đã đơn phương tự thực hiện việc đăng ký lại “thế hệ thứ 3” của Cassiopeia, việc này hoàn toàn gây ra sự tổn thương lớn cho fanclub Cassiopeia khi mà luôn dành sự ủng hộ cho 5 thành viên.

Điều 1, Mục 1 (Mục đích)_

“Cassiopeia” bao gồm các thành viên luôn ủng họ cho 5 thành viên TVXQ—là những nghệ sỹ của SM, và luôn cập nhật những thông tin chia sẻ cũng như cổ vũ cho các thành viên trong TVXQ.

Điều 2, Mục 1 (thay đổi hoặc chấm dứt các điều khoản)

1_ Có thể nói rằng các thành viên của “S.M. ARTIST Official Global Fanclub” đã tăng thêm hay thay đổi các dịch vụ hoặc là ngưng lại các sản phẩm của họ là hoàn cảnh không thể nào tránh khỏi của công ty, thêm vào đó là tình trạng fanclub bị chia rẽ, rồi cả những các sự kiện không biết được,……Tuy nhiên, “SM artis Official Global Fanclub” đã đưa ra luậtvà tuyên bố về việc thay đổi cùng với những sự kiến sắp tới diễn ra thông qua website  http://fanclub.smtown.com_A_ Trong trường hợp có liên quan thực thi pháp luật hoặc cảnh các biện pháp khác (cơ quan quyết định, quyết định của tòa án hoặc tương tự)

_B_ Trong trường hợp quan hệ hợp đồng giữa công ty và các nghệ sĩ đã ký được thay đổi hoặc chấm dứt (hết hạn hoặc chấm dứt).

_C_ Trong trường hợp vì lý do quan trọng khác phát sinh

Điều 2, Mục 2 (giải thể)

2. Trong trường hợp đó là quyết định do hoàn cảnh riêng của nghệ sĩ hoặc lý do nêu trên rằng không thể ngăn cản và quá khó khăn để tiếp tục hoạt động của các “nghệ sĩ SM Fanclub chính thức toàn cầu”, nó sẽ giải thể.

TVXQ được nhắc đến trong mục thứ 1, khoản 1 là một nhóm nhạc  bao gồm Yunho, Jaejoong, Yoochun, Junsu và Changmin. Trong số họ, Jaejoong, Yoochun và Junsu đã tạm hoãn hợp đồng , vì những hành vi của phía SM Entertainment, đã có được phán quyết của tòa án thỏa đáng các điều khoản (đảm bảo thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng) dựa theo điều 1, mục 1,  C.

Đây là một thủ tục pháo lý tuân theo Điều 2, Mục 1 và 2. Vì vậy việc chấp thuận đơn đăng ký thành viên cho Cassiopeia thế hệ thứ 3 mà không có mặt của Jaejoong, Yoochun và Junsu là vi phạm những điều khoản mà SM đã đồng ý trước đó.

Vì các lý do đã nêu trên ,

Tất cả các bài viết về Yunho và Changmin với tư cách TVXQ 2 người

đều bị cấm trên Tất cả các trang của DNBN

Credits: DNBN

Shared by JYJ3

VTrans by Crystal + Ashley@KJJlovers

IMO :

JYJ để tên TVXQ để Homin sử dụng là tình nghĩa lắm rồi. CÁc bạn nhớ rõ họ CHƯA BAO GIỜ nói muốn rời khỏi TVXQ nhé. Họ chỉ muốn ngưng hợp đồng bất công với SM thôi. Vì thế, nếu cần thiết đưa ra tòa, thì ko ai có quyền phủ nhận quyền lợi hợp pháp của JYJ trong việc sử dụng tên gọi TVXQ cả.

TUY NHIÊN, nếu bây giờ JYJ làm thêm 1 vụ kiện nữa đánh thẳng vào HM thì là vô cùng không tốt. Bởi vì ko có gì tệ bằng vạch rõ cho thiên hạ và FAN thấy là trong nhóm có mâu thuẫn cả, điều đấy chỉ mang đến bất lợi cho 5 người thôi.

SM đã dựa vào 1 điều chắc chắn là JYJ sẽ KHÔNG kiện để đưa Hm trở lại với tên DBSK và từng bước biến DBSK và CASS trở thành sở hữu ( dù không được pháp luật công nhận) của mình . Bởi vì đơn giản HM là người của SM , cái gì của HM thì là của Sm( cái gì của SM thì chưa chắc của HM ).

Cứ coi như việc để cho HM sử dụng tên THSK và TVXQ là tình nghĩa của JYJ đi. ..( Tuy vẫn có kẻ dựa vào đó nói ngược lại để đá đểu họ và DNBN nhưng cứ coi như không có đi) .

Còn ai mà nói sản phẩm của JYJ tạo ra sau vụ kiện cũng có phần của SM thì… đi bổ sung i-ốt nhé. Nếu mà vụ đó được pháp luật công nhận thì SM nó tốn 1 đống tiền đi kiện JYJ làm cái gì? Nó bị thiểu năng à.

Riêng ta vẫn tức cái vụ những bài hát do JYJ tạo ra trong thời kì TVXQ act 1 mà họ ko có quyền sở hữu : Wasurenaide, Xiahtic, kiss the baby sky. Vô lý, ko lẽ giờ kiện nữa?

TVXQ act 2 is forever banned from my heart .Let  they forever be a part of my memory about TVXQ act 1.

It shouldn’t be like this, but you guys and SM force us  . We have no other way but listen to what our heart and mind say .

Goodbye .

Advertisements
This entry was posted in TVXQ act 1. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s