Monthly Archives: January 2011

this ‘s not true right?

  Please , tell me, this ‘s not true, It can not be like this , can not …   Advertisements

Posted in TVXQ act 1 | Leave a comment

3 ông hâm LOL

Khùng quá chừng mà. Càng ngày càng dễ thương LOL

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

100128 music essay fansign

JAEJAE, best leader , the way he talked is sooooooooooo gentle, and his voice ….even when he was teasing Junsu …is soo warm. Poor Yuchun, could only laugh LOL I love him

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

(FanAccounts) JYJ at Fansign Event

These fanaccounts are mostly about Jaejoong: FA1: There was a fanboy of Jeje at the fansign event. Jeje gave the fanboy a hug. hehehe, Jeje’s so sweet and nice. FA2: A few of Junsu-biased fans broke down and cried so … Continue reading

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

110124-25 FUKUTARO Blog Update

[T/N It’s for Jaejoong’s birthday] This time’s trip to Korea, I completely understood the reason why he is loved by everyone Long time no see, the day of reunion we drank until there’s daylight, and then went home Together we … Continue reading

Posted in All things I know about JYJ | Leave a comment

Dear Changmin

Kể từ lần đầu tiên tôi thấy em , đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi còn nhớ lúc đó một cô bé tôi quen đã chép đĩa đưa tôi coi 1 vcv với lời giới thiệu ”  nhóm nhạc … Continue reading

Posted in TVXQ act 1 | 2 Comments

SM sẽ hủy diệt cái tên DBSK như thế nào?

Hôm nay tôi nghe về việc DBSK act 2 hát nhép trên  M!Countdown . Và thua vài thành viên của BB . Cái quái gì đang diễn ra? Đây là một nỗi nhục nhã đối với những ai yêu  DBSK … Continue reading

Posted in TVXQ act 1 | Leave a comment